Bonda-Säl

Vad han egentligen hette, minns ingen längre. Han bodde i Sälarbyn, Silbodal och torde ha sett dagens ljus omkring år 1760.

Om denne trollkarl berättas följande: En gång var en lantmätare i Barlingshult (Barrlindshult) och skiftade ägor. Bonda-Säl kom dit och lantmätaren fick veta, att han var trollkunnig.

Kan du trôlle, du? Jaa, jä kan allt nå litt. Då ska du trôlle, så dä kommer te'mmä ett fruntimmer i natt. Dä ska jä gäre dä, jä ska ta en fuggel på kvest, åcke han ä hårat eller fjärat.

På kvällen kom det till lantmätaren en flicka, som var elva år gammal och lade sig hos honom. Kort tid därefter råkade lantmätaren Bonda-Säl igen. Han förebrådde honom för att ha skickat »ett upassle fruntimmer. Ho va för ong för mä. I får skecke hit ett äller passenes fruntimmer.»

Dä kan jä gäre åg Dä, sa Bonda-Säl.

På kvällen var det en piga i granngården, som fick »känninger», att hon äntligen skulle gå till lantmätaren. Det tog henne så hårt, att hon grät, för hon ville inte dit, fast hon kände dragningen. Hennes husbonde sade, att han kunde befria henne från känningarna, om hon ville.

Då vell ja gärne dä, svarade pigan.

Han tog in en tom ektunna och sade till pigan:

Du ska ta av dej allt, du äger och har på din kropp och lägga det i tunnan, för det är i kläderna han gör det (trolldomen).

Hon gjorde så, och med detsamma fick hon ro. Men ektunnan rullade iväg till lantmätaren på kvällen.

Folkminnen från Glaskogen - Del 2