Honung 'Barlingshult'

Honung från bikupor i Barlingshult, Glaskogen. Här flyger nordiska bin runt i naturreservatet och samlar nektar och pollen från obesprutade marker.

År 2021 gjordes analys på honungen från de nordiska bina och resultet blev:

  • 51 % hallon
  • 30 % lingon/blåbär
  • 13 % sälg/vide
  • 4 % vitklöver
  • 2 % kärnfrukt.
I lager
ja
Pris
60 kr
Mängd
250 gram